Home | Registreer | Koop Online | Verkooppunten | Sponsors | Agenda | Fotoalbums | Ronde Tafel | Make A Wish | Reglement | Mijn Eendjes
 
    Er zijn reeds 1.854 eendjes ingeschreven. Koop en registreer snel uw eendjes.


Wie zijn we & wat doen we?


Ronde Tafel Ninove is een actieve en inspirerende vereniging

Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Een vereniging voor mannen tussen de ca. 21 en maximaal 40 jaar. Een vereniging die aan service doet, dat zeker. Naast lokale, nationale en internationale vriendschap is persoonlijke ontplooiing en het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de Tafelaars of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere Tafelaar biedt wel iets unieks. De Tafel verrijkt vriendschap.

Organisatie
De Belgische Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale Tafelbesturen. Districtsbesturen en een landelijk Hoofdbestuur. De voorzitters van de Districten vormen samen met het Hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad. Elke lokale Ronde Tafel kiest jaarlijks een bestuur. Eén van de belangrijkste taken van het Districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke Tafel en de verbinding te leggen tussen de diverse Tafels.

Externe en internationale contacten,
Ronde Tafel Ninove  onderhoudt contacten met diverse andere organisaties en instellingen. Denk daarbij aan Rotary, Rotaract, Lions, Kiwanis, Ladies’ Circle, Inner Wheel, Marnixring,  . . . Het onderhouden van internationale contacten krijgt binnen de Ninoofse Tafelronde veel aandacht. Het is immers één van de doelstellingen om vriendschap en wederzijds begrip ook op internationaal niveau te bevorderen. Daarnaast hebben landelijke serviceprojecten soms een internationaal karakter.

Round Table International
Ronde Tafel Ninove maakt deel uit van de Internationale organisatie Round Table International (RTI). De associaties hebben middels diverse Internationale meetings contact met elkaar. Denk hierbij aan de EMA (European Mediteranean and America's regio), CTM (Central Tablers Meeting) en de World meeting (RTI). Aan deze meetings neemt met name de IRO en de President deel.

Ronde Tafel Ninove onderhoud de nauwe banden met buitenlandse Tafels met hetzelfde Tafelnummer 74, onder meer middels de jaarlijkse ‘numbermeeting’. Op deze manier kan elke Tafelaar een informeel internationaal netwerk ontwikkelen, iets wat zonder de Tafelronde een vrijwel ondoenlijke zaak is. Uiteraard kan iedere Tafelaar ook de internationale events bezoeken, zoals van de European Mediteranean and America’s Tablers Meeting (EMATM) en Round Table International (met wereldwijd 45.000 leden). 

Serviceprojocten


Wie lid is van Ronde Tafel Ninove commiteert zich aan deelname aan de eisen Tafel bijeenkomsten en activiteiten. Het lidmaatschap schept dus verplichtingen voor iedere Tafelaar. Tafelen is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Ronde Tafel Ninove organiseert lokale en landelijke serviceprojecten voor de meest uiteenlopende doelen en op verschillende manieren. Dit jaar is er door de leden gekozen dat de opbrengst van de RT Duck Race naar Make-a-Wish Belgium Vlaanderen gaat.
www.Makeawish.be 


Realisaties in het verleden

  • Opbrengst, € 10.000, RT Duck Race 2014 geschonken aan Make-a-Wish Vlaanderen.
  • Opbrengst, € 2.500, RT Duck Race 2014 geschonken aan KID-Fonds KU Leuven.
  • Opbrengst, € 7.000, RT Duck Race 2013 geschonken aan Make-a-Wish Vlaanderen.
  • Schenking van volledige duikersuitrusting aan de brandweer van Ninove.
  • Schenking ruitermateriaal aan vzw De Kalmoes. (Vereniging voor Hippotherapie en aangepaste paardensport Meerbeke)
  • Sponsoring aanleg speeltuin WENTEKA. (Speeltuin achteraan het parochiecentrum te Denderwindeke)
  • Schenking van 10 kinderfietsen en zitbanken aan Sint Jorisschool Ninove.


Ronde Tafel Ninove werkt ook samen met internationale partners:

Jong ledenbestand
Tafels bestaan in het algemeen uit mannen vanaf ongeveer 21,jaar tot max. 40jaar. Tafelaars die 40 jaar zijn geworden moeten de Tafel verlaten. Daardoor is er een permanente vernieuwing van het ledenbestand. Ruimte voor verzadiging en vergrijzing is er niet. Daarnaast dragen de lokale Tafels er zelf zorg voor dat in een Tafel bij voorkeur geen mannen zitten met hetzelfde beroep. Dat houdt de samenstelling van de Tafels divers. Tevens houdt de Tafel de juiste leeftijdsopbouw in de gaten.
Ronde Tafel Ninove heeft gemiddeld zo’n 16 leden.

Hulpfonds
Een bijzondere activiteit is de Stichting Tafelronde Hulpfonds. Leden, oud-leden en hun gezinsleden kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op dit Hulpfonds, hetzij financieel, hetzij op andere wijze. Deze hulp wordt in volstrekte anonimiteit geboden en wordt begeleid door het stichtingsbestuur en een aangewezen contactpersoon. De middelen worden bijeen gebracht door leden en oud-leden, onder meer via hun contributie.


Zin om ook deel uit te maken van onze organisatie?
Neem vrijblijvend contact op met één van onze leden of stuur een e-mail naar: info@RT74.be

Wij kijken er alvast naar uit om u te leren kennen.


Actieve leden van Ronde Tafel 74 Ninove:

                             
© design en hosting door Active Office uw partner in hard- en software